Korištenjem pristupa od konkretnog prema apstraktnom učenici prolaze kroz sve faze osmišljavanja i izrade web aplikacije koja može prepoznati predmet koji se nalazi na slici. Tečaj je namijenjen učenicima starijih razreda osnovne škole. Odabrane tehnologije omogućavaju izradu internetskih aplikacija za stolna računala, tablete i mobitele. Uz dostupne upute i pomoć nastavnika će se u sklopu predmeta osmisliti i izraditi jednostavna aplikacija koristeći programske jezike i alate prikladne uzrastu učenika.